ZhaawanArt trouwringen en de geest van de zeearendTrouwringen voorzien van de beeltenis en het thema van een arendsveer

liefde trouwringen bekijken


 

 

 


De arendsveer als symbool van liefde en bescheidenheid

In Anishinaabe-gemeenschappen wordt de veer van de arend van oudsher gebruikt tijdens trouwceremoniën door een Mide (medicijnman). De arendsveer vormt een directe verbinding met Gichi-Manidoo (het Grote Mysterie) en is daarom het instrument bij uitstek om een echtpaar ritueel mee in te zegenen. Een belofte die in zijn nabijheid wordt gemaakt is een heilige belofte.Tevens vertegenwoordigt de arendsveer het concept van de liefde, wat inhoudt dat je jezelf eerst moet leren liefhebben voordat je anderen kan liefhebben. Volgens eeuwenoude overleveringen was het Migizi de arend die door het Grote Mysterie is uitverkoren om deze wijsheid te belichamen!

The First Feather pentekening door trouwringen designer Zhaawano

Het ontvangen van een arendsveer is van oudsher als een zeer belangrijke gebeurtenis in een mensenleven omdat deze de manidoo (‘geest’) van de machtige arend belichaamt. De vleugelveer en - in het bijzonder - de staartveer van Migizi of Giniw worden beschouwd als een ereteken, dat bijzondere prestaties en grote daden symboliseert van degene die de veer ontvangt. Tegelijkertijd herinnert dit symbool van macht de drager ervan, zich op alle terreinen van het leven bescheiden en ingetogen te tonen.

Het begrip zhaawan, de zuidelijke richting, die op het Medicijnwiel gesymboliseerd wordt door de kleur rood - en in de trouwringen uit de ringenlijn Liefde door het gebruik van roodgoud of van groene of lichtblauwe edelstenen - betekende voor de voorouders van de trouwringen-smid een continuering van de eeuwige levenscirkel. Het zuiden vertegenwoordigde leven dat tot volle wasdom komt, zoals we bij jonge mannen en vrouwen waarnemen. Het zuiden was de tijd van het jaar die de voorouders van de trouwringen-smid niibin noemden, het zomerseizoen.

Zhaawan, het zuiden, was eveneens de tijd die aabita-giizhig werd genoemd, oftewel tussen-de-middag: het moment van de dag waarop de adelaar zijn vleugels spreidt en hoog in de lucht zweeft. Het zuiden was ook de richting van waaseyaaziwin: de verlichting van de geest oftewel een verregaand inzicht in, en begrip van, het mysterie van het leven.


De arend en de kleuren van het medicijnwiel

De symbolische betekenis van de arend bij de Ojibwe Anishinaabeg wordt van oudsher weerspiegeld door de kleuren rood en lichtblauw, die beide zhaawan, de zuidelijke richting symboliseren.

Anishinaabe medicijnwielZhaawan (het zuiden) en Ziigwan (de lente) worden van oudsher respectievelijk geassocieerd met migizi, de zeearend (‘bald eagle’) met de karakteristieke witte kop en gele snavel en giniw, de Amerikaanse steenarend (‘golden eagle’) met de bruinzwarte kop. Ogimaa ('opperhoofd') Migizi en Mishoomis ('grootvader') Giniw worden beschouwd als de gevleugelde bezitters van nobele eigenschappen als moed en vooruitziendheid.

In het Anishinaabe-Medicijnwiel is de positie van beide arendspecies dan ook het Zuiden, weergegeven door de kleur rood. Bovenstaande afbeelding toont een traditioneel, 6 cm. doorsnee medicine wheel van de Ojibweg, omwikkeld met stekelvarkenpennen in de kleuren van de vier windrichtingen.


Wat is de betekenis van de arend in termen van heling en gebed?

Zoals bij alle inheemse volken van Schildpadeiland, gold de adelaar bij de indiaanse voorouders van trouwringen-designer Zhaawano, de Ojibwe Anishinaabeg, als de drager van gebeden en als boodschapper van de mensen. Er zijn immers geen levende wezens die zo hoog vliegen als Migizi de zeearend en Giniiw de steenarend - en dus zo dicht in de buurt van Gichi-Manidoo (het Grote Mysterie) komen! Als de arend zijn machtige vleugels spreidt en hoog in de lucht zweeft weet men dat hij hun gedachten en gebeden overbrengt.

Met name Migizi heeft een grote betekenis in de traditionele filosofie van de Ojibwe Anishinaabeg waar het gaat om helende ceremoniën en ceremoniën die dienen om andere mensen en volken respect te tonen en eer te bewijzen.

Respect voor het geloof van andere volkeren, maar ook van andersdenkenden binnen de eigen gemeenschap of kring, heeft altijd een centrale rol gespeeld in de Anishinaane-traditie. Dit concept wordt wel genoemd: anishinaabe-bimaadiziwin: de indiaanse weg (letterlijk: manier van leven).

Naarmate een persoon zich geestelijk en spiritueel ontwikkelt leerde hij of zij Migizi, de gracieuze vogel-geest die met zijn vleugels de wolken aanraakt en zelfs tot vlakbij de machtige zon vliegt, in toenemende mate te waarderen en te respecteren. Dit kan soms zover gaan, dat een persoon wanneer hij of zij voor iemand bidt, bijna letterlijk in de huid van de arend kruipt; de geest van de biddende persoon en de geest van de arend worden op zo’n moment één.

Door een dergelijke spirituele reis (of 'vlucht') te ondernemen is een 'arendspersoon' in staat de ontvanger van het gebed te helpen laveren langs de scherpe bochten en hoge obstakels van bimaadiziwin-miikana, de grillige weg van het leven.

Levensweg grafisch weergegeven

Tijdens helende ceremonieën die door een medicijnman of medicijnvrouw worden uitgevoerd, wordt Migizi geacht de ziekte van de patiënt nadat deze het lichaam heeft verlaten, omhoog naar het Grote Mysterie te dragen. Deze helende vlucht heeft alleen kans van slagen als de zieke ook werkelijk gelooft in het medicijn (de spirituele kracht) van de arend, die tijdelijk in de geest (ziel) van de heler huist.


De arendsveer als passend trouwring-symbool

De arendsveer als ultiem symbool voor jullie trouwringOm al deze redenen is het tot op de dag van vandaag gewoonte om, wanneer men een arend waarneemt die hoog in de lucht zijn vleugels spreidt, met een pluk heilige tabak in de hand een gebed uit te spreken. Ook zingen traditionele grootmoeders iedere ochtend een speciaal waterlied tot Grootvader Migizi wanneer hij het de zonsopkomst in het oosten begeleidt. De veer van Migizi (of van Giniw, de steenarend) is dan ook een levend symbool, dat de mensen aanspoort - en hen eraan herinnert - zich bescheiden en respectvol op te stellen en zo goed en zoveel mogelijk in evenwicht en samenwerking met de andere mensen (ook de toekomstige generaties) en met de omringende natuur te leven.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat edelsmid Zhaawano de veren van deze majestueuze wezens, die in alle inheemse gemeenschappen in Noord-Amerika als een goddelijk geschenk worden beschouwd en als een ultiem instrument in het contact met het Grote Mysterie, als onderwerp voor enkele van zijn trouwringen-lijnen heeft gekozen. Zie: Moed en Liefde.


Wat is de rol van de arendsveer bij het indiaanse huwelijk?

Ook in de huidige Anishinaabe-gemeenschappen biedt tijdens traditionele huwelijksplechtigheden waarbij trouwringen worden uitgewisseld, een Midewiwini (priester van het Anishinaabe-medicijngenootschap) toekomstige echtparen een veer van Migizi aan. Tijdens een speciaal ritueel waarbij tevens de vier windrichtingen worden aangesproken, spreekt hij de volgende plechtige woorden tot het toekomstige echtpaar:

"Opdat dit geschenk van Migizi, de arendsveer, jullie herinnert aan de heilige gelofte die jullie in jullie harten hebben gemaakt. Opdat deze veer jullie blijvend herinnert aan de wijze lessen die jullie vandaag ontvingen."

> Meer lezen over dit onderwerp? Ga dan naar een traditionele bruiloft (zonder trouwringen)


Terug naar het begin van de pagina

ZhaawanArt trouwringen & sieraden

Voor het bezichtigen van trouwringen:. 
Uitsluitend op afspraak!

Kamer van Koophandel:
La Mesa Verde 02057482

Contact:
Mob. (0031) (0)6-83679919 (Nederland)

email-adres

Google maps 1
Google maps 2
Google maps 3

SOCIAL MEDIA & BLOGS:

Facebook
Twitter
Blog 1
Blog 2
Blog 3
Blog 4

Volg ZhaawanArt trouwringen nu ook via sociale media:

Zhaawano's Engelstalige facebook pagina toont een overzicht van trouwsieradenDe edelsmid twittert geregeld over zijn nieuwste trouwringen ontwerpen!Blogspot behandelt de diverse thema's achter Zhaawano's trouwringen designs

Klik hier voor ons AVG-Privacy Statement 

Migizi

Het symbool van de arendsveer staat centraal in twee lijnen van trouwringen / vriendschapsringen: 'Liefde' en 'Moed'.

De veren van de arend worden doorinheemse Amerikanen niet als objecten beschouwd maar als manidoog of 'bovennatuurlijke personen' die de ziel en de uitzonderlijke kwaliteiten van deze vogel-geest belichamen.

De veer van de Amerikaanse Zeearend met de veerpen omwikkeld door rode stof

De arendsveer is tevens symbool van een nieuw zelfbewustzijn onder jonge inheems-Amerikaanse mensen...

Het symbool van de arendsveer loopt als een rode draad door de trouwringen collectie

Indiaans model toont een danswaaier van arendsveren. De arendsveer symboliseert een nieuw cultureel en politiek zelfbewustzijn bij vooral jongere generaties Native Americans

Traditionele inzegening door een medicijnman

Een Ojibwe Mide-priester zegent op traditionele wijze een huwelijk in door de manidoog van de vier windrichtingen aan te spreken met behulp een waaier van arendsveren.


native model unieke trouwringen bannerTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalZhaawanArt website platina trouwringen bannerTrouwringen ZhaawanArt websiteWijsheid trouwringen collectieTrouwringen graphic overlay designsZwart zirkonium trouwringen-collectieTrouwringen en trouwsieraden van ZhaawanArtTrouwringen van titanium en zirkoniumThunderbird trouwringen collectieTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalTrouwringen en vriendschapsringen van ZhaawanArtTrouwringen bannerUnieke trouwringen uit de studio van ZhaawanoTrouwringen arendsveer collectieOverlay trouwringen uit ringenlijn RespectTrouwringen studio ZhaawanArtTrouwringen Hopi overlay stijlZwart zirkonium trouwringen-collectieGelaagde trouwringen collectie van ZhaawanArtTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalTrouwringen Zhaawanart website bannerZwart zirkonium trouwringen bannerTitanium ringen