De trouwringen van ZhaawanArt en mino-bimaadiziwin, het Levensweg-principe


Ojibwe kano als metafoor voor de Levensweg

Bekijk direct onze ringenlijnen


Het diagram van de Levensweg

De Anishinaabe levensweg staat aan de basis van trouwringen lijn Wijsheid

Aan de trouwringen en huwelijkssieraden die op deze website getoond worden, ligt het eeuwenoude Anishinaabe (Ojibwe) principe van de Levensweg ten grondslag. Het is juist dit principe dat een zekere eeuwigheidswaarde verleent aan de trouwringen van jullie keuze. Ofschoon het bij alle trouwringen-ontwerpen op de achtergrond een rol speelt, komt het principe van de Levensweg het duidelijkst naar voren in de trouwringen van ringenlijn Wijsheid.

Hieronder staat een - in korte en overzichtelijke hoofstukken beschreven - uitleg waarin dieper wordt ingegaan op dit heilige symbool - zie het hierboven afgebeelde diagram - en de wijze waarop de symboliek ervan doorwerkt in alle facetten van het leven.


Het magische universum van de Anishinaabeg

Bij het bedenken en ontwerpen van zijn trouwringen maakt trouwringen-smid Zhaawano o.m. gebruik van de magische symboliek uit de Anishinaabe-cultuur, met diverse tot de verbeelding sprekende karakters die een rol spelen in allerlei traditionele verhalen; een groot aantal van deze karakters staat beschreven in een pdf-document, samengesteld door Zhaawano zelf. Klik op de deze pdf-downloadlink om het document te openen.


Trouwringen ademen de filosofie van de maker en zijn voorvaderen

Wat betreft symboliek, thematiek en design ademen de bijzondere trouwringen en vriendschapsringen van edelsmid Zhaawano de belevingswereld en filosofie van zijn verre voorouders, de Baawitigowinini-Anishinaabeg van het noordelijk schiereiland van (de huidige staat) Michigan. Aan de kracht van dromen, het vertellen van verhalen en de kennis van de natuur wordt grote waarde toegekend; het geloof in anishinaabe-aadiziwin (het leiden van een traditioneel leven) staat hierbij van oudsher centraal.


Een morele code voor oprecht leven

Mino-bimaadiziwin, wat zich letterlijk laat vertalen als 'goed leven', is meer, véél meer dan gewoon een uitdrukking of een algemene filosofie. Veel mensen in de huidige Westerse samenleving filosoferen graag over de zin van het leven of van hun bestaan. Voor mensen met een Anishinaabe-achtergrond, en dan vooral zij die een traditionele opvoeding hebben genoten, IS mino-bimaadiziwin de zin van hun bestaan!

De belangrijkste lessen die de voorouders van trouwringen-smid Zhaawano meekregen, gingen over balans en evenwicht, en over dankbaarheid, en over verantwoordelijkheid. Het nastreven van een evenwichtige balans in de wereld en je naaste omgeving en je persoonlijke leven, en dankbaarheid voor het leven dat ons dagelijks wordt geschonken. De verantwoordelijkheid die wij mensen met onze geboorte meekrijgen om op evenwichtige wijze voor onze levenspartner, vrienden, familie, Moeder Aarde en onszelf te zorgen. Balans in onze relaties, evenwicht in ons lichaam en onze geest.

Het fundament onder al deze lessen werd, en wordt nog altijd, gevormd door mino-bimaadiziwin. Het is een levensprincipe en tegelijkertijd een morele code voor oprecht leven.


Kennisoverdracht en communicatie met de spirituele wereld

Mino-bimaadiziwin is van oudsher georiënteerd op gikinawaabi, kennisoverdracht aan jongeren d.m.v. observatie, en, tijdens lange winteravonden, het doorgeven van aawechiganag (parabels) en aadizookaanan (geritualiseerde heilige verhalen) door grootouders. Het verhalenvertellen is een indirecte maar doeltreffende manier om kinderen te onderrichten in de geschiedenis en cultuur van hun volk, waarbij humor en gemeenschapswaarden centraal staan. Maar niets wordt zo belangrijk geacht als de kennis van de planten, kruiden en dieren. Deze worden als indinawemaaganag beschouwd: onze verwanten, oudere en wijzere wezens waar de mensen veel van kunnen leren.


Pentekening door de trouwringen-smid van de legende van de vissermarterster

Afbeelding: Ojiiganang aadizookaan oftewel 'Het mysterieuze verhaal van de Vissermarterster': pentekening van trouwringen-specialist Zhaawano. De tekening verbeeldt een van de vele geliefde 'aadizokaanan' (metaforische vertellingen) die Anishinaabe-grootouders tijdens lange winteravonden doorgaven aan hun kleinkinderen en een wezenlijk onderdeel vormden van hun formele educatie.


Communicatie met de Spirit World

Binnen dezelfde interrelationele context (alle levensvormen, ongeacht of ze zich in de tastbare wereld bevinden of bovennatuurlijk van aard zijn, zijn aan elkaar verwant en hebben sociale verantwoordelijkheden en verplichtingen jegens elkaar) wordt jongeren geleerd open te staan voor de betekenis die dromen en visioenen hen kunnen bieden, en worden ze gestimuleerd te streven naar jiisekiiwin: communicatie met de Geestenwereld.

De lessen zijn altijd parabolisch van aard, en anders dan in de Westerse traditie, worden de mysteries van het leven eerder doorgrond door middel van reflectie dan door lineair denken of historische exactheid.

Een geliefd Anishinaabe-gezegde luidt:
Giishpin gekendaman gegoo geyaabi gig-bagidinaa awiya idash gaawiin giga-zegendaziin gegoo.

Dit betekent:
" Hoe groter je kennis is hoe meer vertrouwen je hebt, en hoe minder angst je zult hebben voor je omgeving..."


De levensweg

De Levensweg vormt het centrale symbool van deze trouwringen collectie

 

 

De morele code van 'mino-bimaadiziwin' - het leven van een goed en oprecht leven - wordt op fascinerende wijze weerspiegeld in het centrale thema van de trouwringen-collectie van edelsmid Zhaawano: bimaadiziwin miikana, oftewel de levensweg. Hierbij laat de edelsmid zich zowel grafisch als inhoudelijk inspireren door een geheimzinnig diagram (zie illustratie hierboven) dat reeds sedert vele eeuwen in het bezit is van de Midewiwin, het Grote Medicijnhuis; een filosofisch-medicinaal genootschap dat al sinds de oudheid verantwoordelijk is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de Anishinaabeg.


Zeven Heilige Rollen van de Midewiwin

De principes en leerstellingen van de Midewiwin beinvloeden de trouwringen designs op deze websiteHet oorspronkelijke symbool van de Levensweg - dat de edelsmid in gestileerde vorm op diverse trouwringen van ringenlijn Wijsheid heeft afgebeeld - staat gegraveerd in eeuwenoud berkenbasten perkament, de zogenaamde zeven heilige Mide-rollen, die sinds mensenheugenis worden bewaard in de beslotenheid van het Grote Medicijnhuis (zie illustratie). Ook bestaan er afbeeldingen op afgelegen rotsen om en nabij de Great Lakes. Het teken, dat een soort van 'bewustzijnspad' is met een morele strekking, stelt de levensloop voor van een mens van geboorte tot ouderdom; de 7 (of in sommige gevallen 9) raaklijnen ('zijwegen') vertegenwoordigen de verlokkingen die men tegenkomt bij scherpe bochten in de weg. Als de reiziger alle zeven (of negen) 'dwaalwegen' weet te 'weerstaan', zal hij of zij in wijsheid en geluk een hoge leeftijd bereiken, en aldus daadwerkelijk het ideaal van mino-bimaadiziwin gestalte geven. Door tenslotte de gedurende een langdurig leven verworven wijsheid aan de jongere generaties door te geven, wordt de cirkel van het leven rondgemaakt...


Liefde, waarheid & respect

Een Anishinaabewinini of Anishinaabekwe (Anishinaabe-man of -vrouw) zal niet snel de frase gi-zaagi'in gebruiken om duidelijk te maken dat hij of zij van iemand houdt; men toont dit eerder op een stilzwijgende manier. Het begrip debwewin, waarheid, wordt eveneens niet licht opgevat: een Anishinaabe-persoon zegt of beweert pas iets als hij of zij zeker weet dat het waar is. Niets is erger dan achteraf voor leugenaar uitgemaakt te worden. De uitdrukking miigwech ('dank je wel') komt zelden uit de mond van Anishinaabeg: eerder zal men zijn of haar dank tonen door een gebaar of door middel van lichaamstaal. En ook al is het leven doorspekt met humor, nooit of te nimmer zal men cynische grappen maken over de hoofden van anderen heen. Iemand voor de gek houden is altijd met stilzwijgende instemming van degene die het doelwit is, en het gehele gezelschap, inclusief degene die doelwit is van de grap, zal er om kunnen lachen.

Het begrip minaadendamowin, respect, tenslotte, is niet iets dat alleen wordt gereserveerd voor familieleden, vrienden, je levenspartner of andere mensen: ganawenimaa minaamasnan aki, 'respect tonen voor onze moeder aarde', is iets dat kinderen met de paplepel wordt ingegoten.


De vier heilige planten

sweet grassDe voorouders van trouwringen-ontwerper Zhaawano kenden vier heilige planten: tabak, witte ceder, salie en sweetgrass.

Wiingashk oftewel sweetgrass is een kruid dat wanneer ze nat is of gebrand wordt een zoete aromatische geur afscheidt met een reinigende werking voor mensen, plaatsen en objecten. In gevlochten toestand symboliseert wingashk het haar van Moeder Aarde. Een vlecht bestaat uit drie strengen die ieder een speciale betekenis hebben: lichaam, geest en ziel.


De Kosmos, het Grote Konijn en de Dondergrootvaders

Aki betekent aarde, of wereld. Aki of miziwekamig is ook de kosmos zoals de indiaanse voorouders van de edelsmid deze in vroegere tijden zagen. De wereld was een magisch universum opgebouwd uit meerdere lagen, met een onderwereld, een bovenwereld en verschillende luchtregionen - bewoond door een ontzagwekkende variëteit aan mensen, dieren en geheimzinnige wezens, stoffelijk en onstoffelijk, die voortdurend van gedaante wisselden en onderling verwant waren.


De belangrijkste van deze aadizookaanag ('grootvaders' of 'metamorfosisten') was Animkii Binesi, de Dondervogel, die in het voorjaar vruchtbaarheid brengende regen bracht. Het eerste gerommel van de donder in de vroege lente was een geluid dat de Anishinaabeg graag hoorden, want het markeerde de terugkomst van hun machtige beschermer vanuit zijn woonplaats in het zuiden.

Nanaboozhoo Een andere geliefde aadizookaan, Wiinabozho, ook wel genoemd Nanabush of Wiisagedjaak, het Grote Konijn, die door de Schepper naar de aarde was gestuurd om de mensen te helpen, leerde de Anishinaabeg hoe ze asemaa (tabak) konden offeren aan de Dondervogels. Plukjes tabak werden achtergelaten in de aarde of op het water van meer en rivier, of in de oven gestopt om te branden, of in heilige pijpen van de ouderen als offerande aan de grootvader van de mensen.


Tot de dag van vandaag wordt het ritueel van het offeren van tabak nog door vele Anishinaabeg beoefend. Ook het plukken van medicinale planten gebeurde en gebeurt nooit zonder een offerande van deze heilige plant. Het is dan ook in de geest van deze gewijde handeling, die sinds ontelbare generaties wordt uitgevoerd, dat de trouwringen van Zhaawanart worden ontworpen en gefabriceerd...

Terug naar het begin van de pagina

ZhaawanArt trouwringen & sieraden

Voor het bezichtigen van trouwringen:. 
Uitsluitend op afspraak!

Kamer van Koophandel:
La Mesa Verde 02057482

Contact:
Mob. (0031) (0)6-83679919 (Nederland)

email-adres

Google maps 1
Google maps 2
Google maps 3

SOCIAL MEDIA & BLOGS:

Facebook
Twitter
Blog 1
Blog 2
Blog 3
Blog 4

Volg ZhaawanArt trouwringen nu ook via sociale media:

Zhaawano's Engelstalige facebook pagina toont een overzicht van trouwsieradenDe edelsmid twittert geregeld over zijn nieuwste trouwringen ontwerpen!Blogspot behandelt de diverse thema's achter Zhaawano's trouwringen designs

Klik hier voor ons AVG-Privacy Statement 

Levensweg trouwringen

Trouwringen met Levensweg-symbool

De trouwringen designs van Zhaawano staan in relatie tot de geestenwereld

Een tekening door Brian Marion: een medicijnman maakt contact met de Geestenwereld

Illustratie door trouwringen-smid Zhaawano Giizhik

"Anishinaabe Aki", pentekening door kunstenaar en trouwringen-ontwerper Zhaawano Giizhik uit 2004. Voor wie belangstelling heeft voor de traditionele belevingswereld van de Anishinaabe Ojibweg en de magische kunst die eruit is voortgekomen, schreef de de trouwringen-smid een samenvatting. (Binnenkort verschijnt dit document in het Nederlands.)

De trouwringen-ontwerper grijpt terug op de oude lessen en mystieke elementen uit de Anishinaabe cultuur

Mishibinijima: Sacred Animals Know Your True Intentions

Illustratie unieke trouwringen

Echtpaar volgt de morele code van de Levensweg. Illustratie: Zhaawano Giizhik

Trouwringen met spirituele thema's zijn een specialisatie van edelsmid Zhaawano

Leland Bell: 'Discovering Wisdom'. Spirituele kennis op het Pad van het Leven

De streken van Nanaboozhoo spelen op de achtergrond een rol in de trouwringen designs

Francis Kakige: 'Nanabush' (Wiinabozho)

Trouwringen voorzien van spirit suns

De Levensweg is in deze trouwringen weergegeven als een rivier die heilige cirkelsymbolen verbindt

Midewiwin rol van berkenbast toont symbolen die in gestileerde vorm terugkeren in de trouwringen van Zhaawano

Uitgerolde Midewiwin-rol van berkenbast met inscripties

De trouwringen getuigen van het filosofische wereldbeeld en de spiritualiteit van de Anishinaabe

De trouwringen komen tot stand in de geest van het offeren van tabak

Mishibinijima: 'Honor Of Tobacco'

Trouwringen en de dondervogel

Isadore Wadow: 'Thunderbird'

Nanaboozhoo

Oude petroglief met een afbeelding van Gichi-manidoo (The Great Mystery) - of wellicht van een Medicijnpersoon die contact legt met de Geestenwereld

Gichi-manidoo petroglyph

Wiinaboozhoo geschilderd door trouwringen-smid Zhaawano


native model unieke trouwringen bannerTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalZhaawanArt website platina trouwringen bannerTrouwringen ZhaawanArt websiteWijsheid trouwringen collectieTrouwringen graphic overlay designsZwart zirkonium trouwringen-collectieTrouwringen en trouwsieraden van ZhaawanArtTrouwringen van titanium en zirkoniumThunderbird trouwringen collectieTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalTrouwringen en vriendschapsringen van ZhaawanArtTrouwringen bannerUnieke trouwringen uit de studio van ZhaawanoTrouwringen arendsveer collectieOverlay trouwringen uit ringenlijn RespectTrouwringen studio ZhaawanArtTrouwringen Hopi overlay stijlZwart zirkonium trouwringen-collectieGelaagde trouwringen collectie van ZhaawanArtTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalTrouwringen Zhaawanart website bannerZwart zirkonium trouwringen bannerTitanium ringen