Zhaawano's trouwringen en Native Woodland Art

'Dans Van De Otter' trouwringen van ZhaawanArt


Zie Zhaawano's website met beeldende kunst in de stijl van de Native Woodland Art painters.Een compleet andere discipline...

Zhaawano is een edelsmid en grafisch kunstenaar die sieraden, trouwringen en schilderijen maakt in de traditie van de Canadese Medicine Painters - die op hun beurt direct of indirect deel uitmaken van de New Woodland School Of Art, of Native Woodland Art School, een First Nations-kunststroming met als basis Manitoulan Island in Lake Huron, en die is ontstaan in de vroege zestiger jaren van de vorige eeuw.

Wat trouwringen-smid Zhaawano onderscheidt van de Woodland Painters, inheemse Canadezen die overwegend een Ojibwe-, Odaawaa-, Ayisini (Cree)-, Anishini (Oji-Cree) of Métis -achtergrond hebben, is zijn nationalitet - Zhaawano is van geboorte Amerikaan - , en natuurlijk de discipline waarin hij zich sinds jaar en dag bekwaamt.

Zhaawano legt zich sinds 2022 met veel plezier toe op het vervaardigen van fine art in de Native-Woodlandstijl, in de vorm van kleurrijke schilderingen op canvasdoek. Vele grootheden uit Canada gingen hem voor: o.a. Norval Morrisseau, Jackson Beardy, Daphne Odjig en Benjamin Chee Chee - wegbereiders die de Woodland Art School definieerden door hun acryldoeken, zeefdrukken, dierenhuid of berkenbast te gebruiken om er hun opvattingen en dromen mee uit te drukken. Maar daarnaast heeft Zhaawano gekozen voor een geheel andere uitdrukkingsvorm: het goudsmeden, en in het bijzonder: de productie van trouwringen en trouwsieraden.


...maar met dezelfde bron

Toch putten Zhaawano en de Canadese Medicijnschilders uit dezelfde bron: de picturale en orale overleveringen van hun Native voorouders, die duizenden jaren lang aan de Noord-Atlantische kust en de oevers van de Hudson Bay leefden en - volgens hun eigen traditionele geschiedschrijving - omstreeks 2000 jaar geleden via diverse migratiestromen terechtkwamen in het bassin van het Canadese Schild, een immens groot gebied dat zich in een grote straal rondom de Noord-Amerikaanse Great Lakes bevindt. Hier, in het land van uitgestrekte wouden, zoetwatermeren en rivieren, ontstond Anishinaabe Aki, het grote rijk van het Anishinaabe-volk zoals we het vandaag de dag kennen.

'Wiidimewaaganag' (partners): pentekening door Zhaawano

Pentekening van de hand van kunstenaar en trouwringen-ontwerper Zhaawano in de traditie van de Woodland Art School


Midewiwin en mazinaajimowin

Een centrale rol in deze massale volksverhuizing - die in totaal zo'n 2 millennia jaar heeft geduurd - en de sociale en politieke ordening van het huidige Anishinaabe-volk, werd en wordt gespeeld door de Midewiwin, een genootschap van helers, denkers en animistische specialisten dat uit het oude land aan de oostkust stamt; het zijn met name de leerstellingen en de mazinaajimowin (picturale uitdrukkingsvormen) van deze "lodge" die door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven - van generatie op generatie via rotsschilderingen en schrift op berkenbast doorgegeven - , die een bijzonder grote schat en inspiratiebron vormen voor de beoefenaars van de Woodland Art. Het is dan ook geen wonder dat een aantal Medicine Painters - zoals bijvoorbeeld Leland Bell (Bebaminojmat) en James Simon (Mishibinijima) uit Wikwemikong, Manitoulan Island - zelf lid is van de Mide-Lodge.


Koperen Dondervogel, grondlegger van de Woodland School

Steven SnakeDe grondlegger van deze moderne, abstracte teken- en schilderstijl uit Canada is wijlen Norval Morrisseau (1932-2007), een Ojibwe Anishinaabe-kunstschilder uit noordwest-Ontario, een spiritueel heler en visionair, die als geen ander de traditionele magische verhalen van zijn volk in kleuren en lijnen wist te vangen.

De traditionele 'spirit'-naam van deze 'indiaanse Picasso' was Miskwaabik Animikii, oftwel Koperen Dondervogel. De illustratie links, van Steven Snake, toont Morrisseau voor een schildering van zijn clansymbool, de Dondervogel. In Canada geldt Norval Morrisseau als de meest belangrijke kunstenaar van de natie. Zijn artistieke (en commerciële) invloed reikt tot ver over de landsgrenzen. Hij was min of meer de oprichter van de 'Professional Native Indian Artists Association' - beter bekend als de Indian Group of Seven -, die verder bestond uit Eddy Cobiness, Alex Janvier, Daphne Odjig, Jackson Beardy, Carl Ray en Joseph Sanchez. De invloed die deze Indian Group of Seven vervolgens uitoefende op talloze jonge inheems-Canadese kunstenaars, groeide uit tot een stroming die wereldwijd bekendheid kreeg als de (New) Woodland School of Art.


Een vertaling van grafische kunst naar trouwringen

Morrisseau's stijl kenmerkt zich door een, op de maazinaajimowin van zijn voorouders gebaseerde, grillige expressie en het gebruik van aardkleuren en - in zijn latere werk - felle, primaire kleuren -, die hij begrensde door zwarte contourlijnen ('outline drawing'). Tevens introduceerde hij de X-ray (röntgenstralen) -tekenstijl, waarmee hij het innerlijke van dieren en mensen uitbeeldde.

Het is juist deze, door veel anderen nagevolgde, expressieve grafische stijl die weliswaar was gebaseerd op de oude Anishinaabe-petroglyfen maar waarvan je met een gerust hart kunt aannemen dat Morrisseau een van de eerste wegbereiders was, die van grote invloed is op de trouwringen-designs van edelsmid Zhaawano. Zijn trouwringen zijn zogezegd een vertaling van de Woodland-stijl naar de discipline van trouwringen en sieraden maken.

Met zijn door dromen en visioenen geïnspireerde magische kunst heeft Koperen Dondervogel al drie generaties grafische kunstenaars geïnspireerd; maar zijn invloed werkt - getuige het op deze website getoonde werk - ook door in andere kunstdisciplines...


Terug naar het begin van de pagina

ZhaawanArt trouwringen & sieraden

Voor het bezichtigen van trouwringen:. 
Uitsluitend op afspraak!

Kamer van Koophandel:
La Mesa Verde 02057482

Contact:
Mob. (0031) (0)6-83679919 (Nederland)

email-adres

Google maps 1
Google maps 2
Google maps 3

SOCIAL MEDIA & BLOGS:

Facebook
Twitter
Blog 1
Blog 2
Blog 3
Blog 4

Volg ZhaawanArt trouwringen nu ook via sociale media:

Zhaawano's Engelstalige facebook pagina toont een overzicht van trouwsieradenDe edelsmid twittert geregeld over zijn nieuwste trouwringen ontwerpen!Blogspot behandelt de diverse thema's achter Zhaawano's trouwringen designs

Klik hier voor ons AVG-Privacy Statement 

chee chee line goose freedom

Benjamin Chee Chee: 'Freedom' (1977)


Volg Zhaawan's blog, over de invloed van de Medicine Painters op zijn trouwringen en sieraden.


Schilderij door Native Woodland kunstenaar-edelsmid Zhaawano

Wiinabozho And The Storyteller's Mirror, digipainting by Zhaawano (2012)


DE INVLOED VAN DE WOODLAND ART IN HET KORT

De afwisselend  in Nederland en Canada wonende Amerikaan Zhaawano Giizhik maakt als kunstenaar en ontwerper van trouwringen deel uit van de traditie van de Woodland School Of Art, die zijn wortels heeft in de Anishinaabe- en Cree-culturen uit Canada en de, aan de Great Lakes grenzende, noordelijke staten van de VS. De grondlegger van deze school van 'Medicine Painters' is Norval Morrisseau, een Ojibwe geboren vlak bij Thunder Bay, Ontario.

Wat Zhaawano onderscheidt van de andere beoefenaars van deze kunststroming zijn z’n nationaliteit – de meeste kunstenaars behoren tot een Canadese First Nation – en de discipline waarin hij zich bekwaamt. Vooral de grafische, zeer minimalistische lijnvoering van wijlen kunstenaar Benjamin Chee Chee, een Ojibwe uit Temigami, Ontario en behorend tot de 2e generatie Medicine Painters, is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de outline drawing-smeedstijl van trouwringen-ontwerper Zhaawano - zijn grote passie en een specialisme dat tot zijn handelsmerk is uitgegroeid.

Benjamin Chee Chee leefde van 1944 tot 1977.

Anishinaabe rotsschildering

Ojibwe petroglief. Grafische evolutie van oud...

Norval Morrisseau is de grondlegger van de stijl waarop Zhaawano zijn trouwringen ontwerpen baseert

...naar modern design (Morrisseau)

simone mcleod resting with granny nookos blessing acrylic watercolor

"Resting With Granny" acrylic canvas by Simone McLeod


native model unieke trouwringen bannerTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalZhaawanArt website platina trouwringen bannerTrouwringen ZhaawanArt websiteWijsheid trouwringen collectieTrouwringen graphic overlay designsZwart zirkonium trouwringen-collectieTrouwringen en trouwsieraden van ZhaawanArtTrouwringen van titanium en zirkoniumThunderbird trouwringen collectieTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalTrouwringen en vriendschapsringen van ZhaawanArtTrouwringen bannerUnieke trouwringen uit de studio van ZhaawanoTrouwringen arendsveer collectieOverlay trouwringen uit ringenlijn RespectTrouwringen studio ZhaawanArtTrouwringen Hopi overlay stijlZwart zirkonium trouwringen-collectieGelaagde trouwringen collectie van ZhaawanArtTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalTrouwringen Zhaawanart website bannerZwart zirkonium trouwringen bannerTitanium ringen