Trouwringen en de gebruikte materialen


Overlay-trouwringen van diverse kleuren goud en geoxideerd zilver


Bekijk direct onze ringenlijnen


Edele en onedele metalen

De edelsmid verwerkt in zijn trouwringen zowel edele metalen (edelmetalen) als niet-edele metalen. In principe maakt hij geen gebruik van metalen die bekend staan als onedel.

Onedele metalen zijn metalen die relatief gemakkelijk corroderen, d.w.z.: ze vertonen een laagje metaaloxide in contact met lucht en water. Voorbeelden zijn o.m. ijzer, koper, zink, aluminium en magnesium. Bij ijzer spreekt men niet van corrosie maar van roest. Edelsmid Zhaawano werkt in principe niet met onedele metalen; de niet-edele metalen die hij voor zijn trouwringen gebruikt, zijn edelstaal, (rvs), titanium en zirkonium.

Edele metalen zijn duurzamer dan onedele metalen en worden niet of weinig aangetast door blootstelling aan water en de lucht. D.w.z. ze worden niet aangetast door vocht en niet of nauwelijks door zuurstof en zwavel in de atmosfeer. In het geval van edele metalen spreekt men gewoonlijk niet van corroderen/roesten maar van oxideren. Edele metalen die edelsmid Zhaawano voor zijn trouwringen en siieraden gebruikt, zijn platina, palladium, goud en zilver.

Edele metalen hebben, behalve dat ze minder gevoelig zijn voor chemische reacties, een hogere glans, een grotere rekbaarheid/smeedbaarheid/trekkracht en een hoger smeltpunt dan onedele metalen.

Het metaal dat het meest edel, het meest zeldzaam en dus het meest kostbaar is, is platina. Platina en het verwante palladium gaan niet gemakkelijk een chemische reactie aan met zuurstof in de lucht maar zijn niet 100% bestendig tegen de oxiderende werking van bijvoorbeeld zwavelverbindingen. Daarna volgen, in volgorde van edelheid, goud en zilver.

Edelsmid Zhaawano maakt vaak gecombineerd gebruik van alle drie of vier edelmetalen in zijn trouwringen, vriendschapsringen en huwelijkssieraden, met name in de vorm van legeringen. Zijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar 950 dz palladium en diverse witgoudlegeringen: zie Witgouden trouwringen .


Edelstenen

De edelstenen waar edelsmid Zhaawano gebruikt van maakt in sommige van zijn trouwringen, zijn robijn, saffier, smaragd, blauwe topaas, groene toermalijn en amethist. De edelsteen waar hij echter het liefst en het vaakst meer werkt, is diamant.


Het begrip karaat in relatie tot goud

Het goud dat edelsmid Zhaawano in zijn trouwringen verwerkt is niet puur; fijngoud is namelijk te zacht voor trouwringen. Het goud dat de edelsmid voor zijn trouwringen, vriendschapsringen en huwelijkssieraden gebruikt is een legering die bestaat uit een combinatie van fijngoud en een bijzetmetaal, bijvoorbeeld koper, zilver of palladium. Deze bijzetmetalen zijn aan het natuurlijke goud toegevoegd (gelegeerd) door de edelsmid of door de fabrikant. De bijzetmetalen bepalen o.m. de kleur en de hardheid van de goudlegering.

Geelgoud heeft een bijzet van vooral zilver, roodgoud heeft een bijzet van vooral koper, en witgoud heeft een bijzet van koper, zink en nikkel of palladium - of een combinatie van nikkel en palladium, en eventueel mangaan.

De karatering van trouwringen geeft aan wat het gehalte is van de desbetreffende goudlegering. Als we dus van geelgoud, witgoud of roodgoud (of roségoud) spreken, dan hebben we het eigenlijk niet over een metaal maar over een metaallegering.

Het goud dat edelsmid Zhaawano voor zijn trouwringen en sieraden gebruikt, is dus geen metaal, maar een legering.

Het metaal goud is dus synoniem met 24 karaats goud: het aandeel fijngoud. is dus 100%. Anders gezegd: goud van 24 karaat komt overeen met 24 op 24 delen goud, dus het gaat om 100 % fijngoud. 18 karaats goud is een goudlegering die overeenkomt met 18 op 24 delen fijngoud (750 op 1000 delen bestaan uit fijngoud). 14 karaats goud is een legering van 14 delen fijngoud op een totaal van 24; men spreekt in dit geval ook wel van 585 duizendste goud. (Anders gezegd: op elke 1000 delen legering komt 585 delen fijngoud voor en de rest ofwel 415 delen bestaat uit andere metalen. Of, uitgedrukt in percentages: 14 karaats goud is een legering van 58,5% fijngoud met 41,5% bijzetmetalen.)

De in Nederland meest gangbare goudlegering die voor trouwringen wordt gebruikt is 14 karaat; 14 op 24 delen is puur goud, en 10 op 24 delen bestaan uit andere metalen. (18 karaats goud wil dus zeggen dat 18 op 24 delen puur goud is, en er sprake is van een bijzet van 6 op 24 delen.)

Aangezien deze bijzet meestal onedel is, is 18 karaats goud edeler dan 14 karaats goud; er zit immers meer puur goud (fijngoud) in. In Aziatische landen als Indonesië is 22 of 24 karaats goud, dat dus praktisch puur is, overigens zeer gangbaar, maar in Nederland wordt dit niet gebruikt omdat het te zacht wordt bevonden voor trouwringen.

De belangrijkste verschillen tussen trouwringen van 14 karaats en trouwringen van 18 karaats goud zijn de hardheid, de sterkte, het gewicht en de tint (of kleurintensiteit). En natuurlijk: de prijs. 14 karaats geelgoud bijvoorbeeld, is harder dan 18 karaats geelgoud omdat er verhoudingsgewijs meer koper in zit; koper is namelijk hard (en bros).

18 karaats geelgoud daarentegen is sterker (heeft een grotere rekbaarheid/trekkracht en is minder bros) aangezien er meer fijngoud in zit; dit maakt de legering edeler, dus ook duurzamer dan 14 karaats goud. Trouwringen van 18 karaats goud zijn zwaarder dan soortgelijke trouwringen van 14 karaats goud, omdat er meer fijngoud in zit - dat een hoger soortelijk gewicht heeft dan de bijzetmetalen.

Ook kennen beide karateringen verschillende kleurtinten; zo is 14 karaats geelgoud normaliter bleker van kleur dan 18 karaats geelgoud, aangezien er relatief meer zilver in zit, wat de kleur lichter maakt. 14 karaats (nikkelhoudend) witgoud is minder wit (heeft een geliger kleur) dan 18 karaats witgoud aangezien er relatief meer koper en minder nikkel in zit. Roodgoud is in een 14 karaat-uitvoering roder dan 18 karaats roodgoud: er zit verhoudingsgewijs meestal meer koper in. Echter, men spreekt van 18 karaats hoogroodgoud als er sprake is van een bijzet die alleen uit roodgoud bestaat: in dat geval is de kleur aanmerkelijk roder dan bij 14 karaats roodgoud.

Het spreekt voor zich, dat 18 karaats goud duurder is dan 14 karaats goud: er zit immers meer puur goud (fijngoud) in. Trouwringen van 20 karaats goud zijn weer duurder dan vergelijkbare trouwringen van 18 karaats goud.

Trouwringen-specialist Zhaawano gebruikt voor zijn bijzondere trouwringen vaker 14 karaats dan 18 karaats goud aangezien dit in Nederland de meest gangbare goudlegering is. Zou hij zijn trouwringen ook voor buitenlandse markten maken, dan zou hij waarschijnlijk meer met 18 en 20 karaats goud werken; in landen als Frankrijk en Italië bijvoorbeeld heeft men een exclusievere smaak en werkt men hoofdzakelijk met hogere karateringen dan in Nederland. Uiteraard kan de edelsmid op speciaal verzoek trouwringen in 18 of 20 karaats goud maken!


Het begrip karaat in relatie tot diamant

De trouwringen-smid gebruikt bij het beschrijven van zijn trouwringen het begrip karaat zowel voor het gebruikte goud als voor de diamanten waarmee hij (sommige van) zijn trouwringen bezet. Het gaat echter om twee verschillende begrippen die niet met elkaar mogen worden verward. Bij diamant gaat het om gewicht, en niet, zoals bij goud, om gehalte.


Hoe wordt het gewicht van een diamant weergegeven? Een karaat (of caraat) is onderverdeeld in 100 punten, oftewel 200 milligram. Een diamant van 25 punten weegt dus 0.25 karaat.

Toch kunnen twee diamanten van hetzelfde gewicht aanmerkelijk in waarde verschillen; deze is afhankelijk van het slijpsel, de kleur en de helderheid.

Omdat grotere diamanten zeldzamer zijn dan kleinere diamanten zijn ze relatief duurder; zo is een diamant van 0.1 karaat duurder dan 2 kleine diamanten van elk 0.50 karaat bij elkaar opgeteld.
Trouwringen-specialist Zhaawano gebruikt in de meeste van zijn trouwringen exemplaren van 0.06 karaat. Deze karatering komt neer op een doorsnee van ongeveer 2,5 mm. Het gaat dan om een witte diamant met een briljantslijpsel; in de regel van topkwaliteit TOP WESSELTON V.V.S.I. – F/G –(2-2)-422.

Maar de trouwringen-specialist ontwerpt ook trouwringen met Princess- (vierkante), baguette (rechthoekige) of markies (spitsovale) slijpsels. Een baguettegeslepen witte diamant van 5x2 mm. bijvoorbeeld, heeft een gewicht dat varieert van 0.12 tot 0.20 karaat. De prijs van zo’n diamant is niet alleen afhankelijk van zijn gewicht, maar ook van de kwaliteit – en natuurlijk van de actuele diamantprijs.


Terug naar het begin van de pagina

ZhaawanArt trouwringen & sieraden

Margrietstraat 5a
6541EZ GROESBEEK (GD)

Voor het bezichtigen van trouwringen:. 
Uitsluitend op afspraak!

Kamer van Koophandel:
La Mesa Verde 02057482

Contact:
Mob. (0031) (0)6-83679919 (Nederland)

email-adres

Google maps
 

SOCIAL MEDIA & BLOGS:

Facebook
Twitter
Blog 1
Blog 2
Blog 3
Blog 4

Volg ZhaawanArt trouwringen nu ook via sociale media:

Zhaawano's Engelstalige facebook pagina toont een overzicht van trouwsieradenDe edelsmid twittert geregeld over zijn nieuwste trouwringen ontwerpen!Blogspot behandelt de diverse thema's achter Zhaawano's trouwringen designs

Klik hier voor ons AVG-Privacy Statement 

Het vuur van diamant verschaft de trouwringen een schitterende uitstraling

Kleur en karaat

De kleur van trouwringen wordt in de eerste plaats bepaald door het soort of de soorten bijzetmetalen waaruit de goudlegering bestaat. De karatering van de goudlegering, oftewel het gehalte fijngoud en het percentage bijzetmetalen, bepaalt wel hoe licht of donker de kleur van de desbetreffende goudlegering is. M.a.w.: een geelgoudlegering heeft een donkerder gele kleur naarmate ze minder zilver en koper bevat; een witgoudlegering heeft een witte kleur (vooral) dankzij de bijzet van nikkel en/of mangaan, of een grijswitte dankzij de bijzet van palladium; een roodgoudlegering dankt haar kleur (vooral) aan het in de legering verwerkte koper.

De kleur van de goudlegeringen speelt, soms in combinatie met geoxideerd zilver, een belangrijke rol in de bijzondere trouwringen en huwelijkssieraden van Zhaawano Giizhik. De mogelijkheid om aparte trouwringen (of bijvoorbeeld trouwarmbanden) te maken met behulp van diverse soorten goud, stelt de edelsmid in de gelegenheid zijn trouwringen e.d. van subtiele of juist expressieve kleurcontrasten te voorzien. De op de foto getoonde trouwringen, ontworpen en met de hand gesmeed door de edelsmid, bestaan uit meerdere goudkleuren, met een onderling contrast dat extra wordt versterkt door de ondergrond van geoxideerd zilver.


14 karaat of 18 karaat?

Of je kiest voor trouwringen van 14 karaats of 18 karaats goud hangt af van je budget, je persoonlijke smaak, en de culturele achtergrond van jou en je partner. Mensen met bijvoorbeeld een Mediterrane achtergrond neigen naar trouwringen van 18 karaats of 20 karaats goud terwijl autochtone Nederlanders over het algemeen trouwringen van 14 karaats goud prefereren.

Trouwringen van 14 karaats geelgoud, bijvoorbeeld, zijn harder – dus krasbestendiger – dan trouwringen van 18 karaats goud. Trouwringen van 18 karaats geelgoud daarentegen zijn mooier (maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak!) en zijn sterker - en gaan dus langer mee dan trouwringen van 14 karaats geelgoud.

Als u uw trouwringen liever in 18 karaats geelgoud dan in 14 karaats geelgoud heeft maar opziet tegen de prijs, heeft edelsmid Zhaawano overigens een mooie oplossing: hij werkt veel met een 14 karaats goudlegering die een warmere kleur heeft dan het gewone 14 karaats geelgoud dat nogal bleek van kleur is: hij noemt deze bijzondere legering dan ook warmgeelgoud.

Zo komen trouwringen van geelgoud met een aparte en bijzonder mooie kleur (misschien nog wel mooier dan 18 karaats geelgoud) toch nog binnen uw bereik. De prijs van trouwringen van warmgeelgoud is namelijk ongeveer gelijk aan dezelfde trouwringen maar dan uitgevoerd in bleekgeelgoud!

Hoe dan ook: de voor- en nadelen van trouwringen van 14 karaats of trouwringen van 18 karaats goud houden elkaar min of meer in evenwicht: eventuele doorslaggevende factoren om voor het ene dan wel voor het andere te kiezen zijn dan ook meestal van persoonlijke aard.


native model unieke trouwringen bannerTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalZhaawanArt website platina trouwringen bannerTrouwringen ZhaawanArt websiteWijsheid trouwringen collectieTrouwringen graphic overlay designsZwart zirkonium trouwringen-collectieTrouwringen en trouwsieraden van ZhaawanArtTrouwringen van titanium en zirkoniumThunderbird trouwringen collectieTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalTrouwringen en vriendschapsringen van ZhaawanArtTrouwringen bannerUnieke trouwringen uit de studio van ZhaawanoTrouwringen arendsveer collectieOverlay trouwringen uit ringenlijn RespectTrouwringen studio ZhaawanArtTrouwringen Hopi overlay stijlZwart zirkonium trouwringen-collectieGelaagde trouwringen collectie van ZhaawanArtTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalTrouwringen Zhaawanart website bannerZwart zirkonium trouwringen bannerTitanium ringen