ZhaawanArt trouwringen en de geschenken van de Zeven Grootvaders


Bekijk direct onze ringenlijnen

De zeven heilige Mide rollen vertellen het verhaal van de zeven trouwringen collecties


Zhaawano's trouwringen, en hoe de Grootvaders zeven geschenken aan de mensen overhandigden

De voorouders van de trouwringen-smid, die in het geografische en politieke hart van Anishinaabi Aki leefden (bij het huidige Sault Ste. Marie in noordelijk Michigan), kenden zeven kernwaarden of deugden die centraal stonden in hun traditionele manier van leven; deze worden door hun nazaten nog altijd niizhwaaswi mishoomisag (‘Seven Grandfathers’) of niizhwaaswi gagiikwewin ('Seven Sacred Teachings') genoemd.

Deze Sacred Teachings en andere informatie zijn door de eeuwen heen doorgegeven in de vorm van inscripties ('Sprit Writings' genaamd) aan de binnenzijden van zeven mide-wiigwaasabakoon (heilige rollen van berkenbast). Deze rollen worden nog altijd bewaard in een rituele en ceremoniële entourage, in de beslotenheid van een midewigaan (Medicijnhuis) van de Midewiwin, een vele eeuwen oud Medicijngenootschap van het Ojibwe-volk.


 zeven grootvaders kano unieke trouwringen


Volgens de overleveringen van de Midewiwin waren het zeven aadizokaanag (‘grootvaders’) die toen de Anishinaabeg nog in het oude Algonkin-land in het oosten leefden, uit de Atlantische oceaan kwamen om deze instructies onder het volk te verspreiden.


leland bell seven grandfathers“Lang geleden, in het Land van de Dageraad, werden vele mensen zwak en ziek. Een voor een vielen ze om van honger en ziekte en alle botten in hun lijf braken. Toen op een goede dag Zeven Grootvaders op mysterieuze wijze uit de zee tevoorschijn kwamen, kregen ze medelijden met de mensen omdat ze zo ziek waren en niet wisten hoe ze moesten leven. Hierop besloten ze Zeven Geschenken aan het volk te geven, zeven lessen die hen toonden hoe ze sterk en gezond konden worden. De Grootvaders dachten diep na over hoe ze deze lessen het beste konden overbrengen, en tenslotte besloten ze een boodschapper te sturen. Een jong kind werd uitverkoren om de zeven lessen aan het volk te overhandigen.”

-Bovenstaande afbeelding: Leland Bell 'Seven Grandfathers'


“Eerst leerden de Grootvaders de jongen alles over de Aarde en haar schoonheid en haar kracht. Toen de jongen alles had geleerd wat er te leren valt over de Aarde, werd hij nogmaals voor de Zeven Grootvaders geleid. De Zeven Grootvaders gaven de jongen Zeven Geschenken om aan de mensen te overhandigen. De jongen bleek nog te jong om de ware betekenis van deze Geschenken te doorgronden, en daarom droegen ze nigig (otter) op om de jongen tijdens de reis te begeleiden en te assisteren. De otter werd toegerust met de gave de mensentaal te spreken zodat hij de jongen uitleg kon geven tijdens de reis naar zijn volk. De Zeven Grootvaders overhandigden de jongen een grote bundel gevuld met de Geschenken voor zijn volk, en hij en de otter begonnen aan de lange reis.”


“Terwijl ze op reis waren stopte de otter zeven keer. Bij iedere keer dat hij stopte raapte de otter een vreemde schelp (een mide-miigis, een witte kaurischelp die straalde als de zon) op van de grond en zei de jongen zijn bundel te openen en er een van de Zeven Geschenken uit te halen. Hierbij legde de otter de jongen de betekenis uit van zo’n geschenk.”


“De eerste keer dat ze halt hielden leerde de jongen over het geschenk van de liefde. De otter vertelde de jongen het volgende hierover: ‘Als je het geschenk van de liefde kent, zul je ook het begrip vrede kennen. Leer je volk elkaar lief te hebben zodat ze zullen ophouden met elkaar te vechten.’”


“De tweede keer dat ze halt hielden leerde de jongen over het geschenk van bescheidenheid. De otter vertelde de jongen hierover: ‘Bescheidenheid, of nederigheid, is voor jouw volk misschien wel het moeilijkste geschenk om te aanvaarden. Vertel hen dat ze moeten leren aan hun familie, hun huwelijkspartner en hun kinderen en ouders te denken, en aan hun volk en hun gemeenschap alvorens aan zichzelf te denken. Bescheidenheid betekent geven, niet nemen.’”


“De derde keer dat ze halt hielden leerde de jongen over het geschenk van oprechtheid. De otter vertelde de jongen hierover: ‘Oprechtheid betekent dat je eerlijk bent jegens anderen, en nooit tegen hen liegt of over hen roddelt. Leer je volk de rechte weg te bewandelen en waarachtig te zijn.’”


“De vierde keer dat ze halt hielden leerde de jongen over het geschenk van moed. De otter vertelde de jongen hierover: ‘Schenk een sterk hart (zoongide’ewin betekent letterlijk: een sterk hart) en dapperheid aan je volk. Leer hen dat moed betekent dat je niet voor de makkelijkste weg kiest maar voor de juiste weg.’”


“De vijfde keer dat ze halt hielden leerde de jongen over het geschenk van respect. De otter vertelde de jongen hierover:‘Leer je volk alle leven op Aarde te respecteren. Ze moeten de dieren, de leden van hun totemclan, hun echtgenoot en boven alles de grootmoeders en grootvaders van hun volk eren.’”


“De zesde keer dat ze halt hielden leerde de jongen over het geschenk van wijsheid. De otter vertelde de jongen hierover: ‘Om wijsheid te verwerven moet je nieuwsgierig zijn en willen leren. Leer je volk over wijsheid, zodat ze hun hele leven lang kennis zullen nastreven.’”


“De zevende keer dat ze halt hielden leerde de jongen over het laatste geschenk. Dit was het geschenk van waarheid. De otter vertelde de jongen hierover: ‘Waarheid komt voort uit het kennen van alle geschenken van de Zeven Grootvaders. Als jouw volk naar waarheid in alle dingen zoekt, zullen ze sterk en gezond zijn en het geschenk van een lang en gelukkig leven kennen.’”


“De reis van de jongen en Nigig de otter was lang, en tegen de tijd dat de jongen de betekenis van de Zeven Geschenken had begrepen was hij een oude man. Eindelijk was zijn reis voltooid en keerde hij terug naar zijn volk om met hen de instructies van de Zeven Grootvaders te delen. Toen hij zijn taak had volbracht schonk de otter hem de zeven stralende kaurischelpen die hij onderweg had verzameld, gaf hij de gave de mensentaal te spreken terug, en zocht zijn woonplaats in het water weer op. De jongen die intussen een oude man was geworden keerde terug naar het huis van zijn familie. En zo kwam het dat het volk leerde hoe ze moesten leven op de Goede Weg.”

- Vrij naar het traditionele Anishinaabe-verhaal over hoe de Zeven Grootvaders de mensen leerden hoe ze moesten leven.

De otter speelt een symbolische rol in het ontstaan van de trouwringen thema's

....en hij zocht zijn woonplaats in het water weer op. Stanley Panamick: 'Otter And Beaver'.

ZhaawanArt trouwringen & sieraden

Voor het bezichtigen van trouwringen:. 
Uitsluitend op afspraak!

Kamer van Koophandel:
La Mesa Verde 02057482

Contact:
Mob. (0031) (0)6-83679919 (Nederland)

email-adres

Google maps 1
Google maps 2
Google maps 3

SOCIAL MEDIA & BLOGS:

Facebook
Twitter
Blog 1
Blog 2
Blog 3
Blog 4

Volg ZhaawanArt trouwringen nu ook via sociale media:

Zhaawano's Engelstalige facebook pagina toont een overzicht van trouwsieradenDe edelsmid twittert geregeld over zijn nieuwste trouwringen ontwerpen!Blogspot behandelt de diverse thema's achter Zhaawano's trouwringen designs

Klik hier voor ons AVG-Privacy Statement 

Traditioneel bloemmotief van het Ojibwe volk

De otter werd door de Seven Grandfathers aangewezen om de jongen in hun lessen te onderrichten

Norval Morrisseau: 'Otter With Michael'

Mide-miigis

Trouwringen lijn Liefde

Trouwringen lijn Bescheidenheid

Trouwringen lijn Oprechtheid

Trouwringen lijn Moed

Trouwringen lijn Respect

Trouwringen lijn Wijsheid

Trouwringen lijn Waarheid

De lessen van de 7 profeten staan aan de basis van de trouwringen collectie van ZhaawanArt

Mishibinijima: 'Teaching Concept 7'

De lessen van de zeven grootvaders werden door edelsmid Zhaawanart verwerkt in zijn collectie trouwringen

Blair Debassige: 'Seven Grandfathers'


 

native model unieke trouwringen bannerTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalZhaawanArt website platina trouwringen bannerTrouwringen ZhaawanArt websiteWijsheid trouwringen collectieTrouwringen graphic overlay designsZwart zirkonium trouwringen-collectieTrouwringen en trouwsieraden van ZhaawanArtTrouwringen van titanium en zirkoniumThunderbird trouwringen collectieTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalTrouwringen en vriendschapsringen van ZhaawanArtTrouwringen bannerUnieke trouwringen uit de studio van ZhaawanoTrouwringen arendsveer collectieOverlay trouwringen uit ringenlijn RespectTrouwringen studio ZhaawanArtTrouwringen Hopi overlay stijlZwart zirkonium trouwringen-collectieGelaagde trouwringen collectie van ZhaawanArtTrouwringen uit Amsterdam vertellen een verhaalTrouwringen Zhaawanart website bannerZwart zirkonium trouwringen bannerTitanium ringen