De Geboorte van de Zon, de Aarde en de Maan

17 juni 2023


Zirkonium trouwringen De Zon, de Aarde en de Maan


HOE HET ALLEMAAL BEGON: HET ONTSTAAN VAN ONS ZONNESTELSEL 

Lang geleden, toen onze wereld nog niet bestond, was er slechts iets, een Groot Mysterie – of “Grote Geest”–, dat misschien nog het beste met het begrip “Droom” of “Visioen” omschreven kan worden. Dit iets, dat zijn energie ontleende aan de geest van Gichi-gizhewaadiziwin (“liefdevolle genegenheid”), zag zijn eerste licht in een Groot Rond Huis, Gichi-waawiyekamig genaamd.

Dit Grote Ronde Huis of “Universum” omsloot een immens groot uitspansel. Op een gegeven moment nam de Droom, of het Visioen, op miraculeuze wijze een stoffelijke gedaante aan, in de vorm van rots, water, vuur, en wind.

Deze substanties – rots, water, vuur en wind – ontstonden spontaan, ogenschijnlijk uit niets, en in deze substanties werd, alweer op liefdevolle wijze, een heilige adem geblazen. Deze levensadem wordt nog altijd door ons volk met de term GICHI-MANIDOO omschreven; dit betekent letterlijk “Groot Mysterie”, of “Som van Alle Mysterie”. Vervolgens vulde de Gichi-waawiyekamig zich met vele planeten en sterren, waaronder de Dag-zon-Ster, en rondom de Dag-zon-Ster cirkelde een planeet in de vorm van een gigantisch zeeschildpad, tegenwoordig Omaamama-aki (aarde) genaamd.

DE GEBOORTE VAN HET HEELAL


Ojibwe Star Map by Zhaawano Giizhik

Gaagige Giizhig ("Everlasting Sky") ©2023 Zhaawano Giizhik. Bezoek de webshop om een print te bestellen.


Samengevat ontstond uit de vier substanties - rots, water, vuur en wind -, elk begiftigd met een eigen ziel en geest en natuur en schaduw, een Orde, genaamd “Universum” of “Cosmos”.

Deze nieuwe Orde, of heelal zoals het tegenwoordig vaak wordt genoemd, vulde zich met de dag-zon en ontelbare andere sterren en met de aarde en zeven overige planeten en duizenden exoplaneten, en al deze kosmische entiteiten waren bezield door de vitale levensadem van GICHI-MANIDOO.

Ons Zonnestelsel was geboren, een Spirit nation aangevoerd door een ogimaa of opperhoofd genaamd Giizis, de Dag-Zon…

In de dag-zon blies GICHI-MANIDOO de krachten van licht en hitte en het vermogen de Aarde te verwarmen met zijn stralen.

In de nog jonge Schildpad-Aarde blies GICHI-MANIDOO de krachten van groei en heling, en op en onder haar rugschild vormden zich heuvels, bergen, vlaktes, moerassen, meren, rivieren, stromen, baaien, bronnen, vijvers en ondergrondse waterstromen. Deze wateren werden begiftigd met de tweelingkrachten puurheid en vernieuwing. De levensadem van GICHI-MANIDOO, tenslotte, viel ook de wind ten deel, in de vorm van de scheppende kracht van muziek.


Chief Aadawaa'amoo Is About to Collide With the Great Turtle Island, schilderij door Zhaawano Giizhik 

"Chief Aadawaa'amoo Is About to Collide With the Great Turtle Island" ©2023 Zhaawano Giizhik. Bezoek de webshop om een print te bestellen.


DE GEBOORTE VAN DE MAAN

Maar er ontbrak nog iets aan de nieuwe Orde, en daarom werd een manidoo ogimaa (“spirit chief”) naar de Schildpad-Aarde afgevaardigd. De naam van dit opperhoofd, die in de gordelriem van de machtige jager Gaa-biboonikaan* verbleef, was Aadawaa'amoo; dit betekent, vrij vertaald, “De Kanovaarder”. Vergezeld door ontelbare pijlen van vuur, afgeschoten door de grote jager Gaa-biboonikaan, stuurde de Kanovaarder zijn kano, voortgestuwd door een staart van allesverzengend vuur, met grote snelheid richting de Schildpad-Aarde!

Met grote kracht botste de kano van de Chief op de Schildpad-Aarde. Net toen dit gebeurde liep er een manidookwe (vrouwelijke geest) rond op de Schildpad-Aarde, en na viermaal rondom het rugschild gelopen te hebben had ze zich te ruste gelegd - precies op de plek waar Chief Aadawaa'amoo’s kano insloeg. De Manidookwe spatte in ontelbaar deeltjes uit elkaar! Haar lichaamsdeeltjes werden met een dermate grote kracht in een baan rondom de Schildpad-Aarde geslingerd dat ze zich spontaan tot een bal vormden!

De Schildpad-Aarde had een kind gebaard! Haar naam was Dibik-giizis (de Nacht-Zon oftewel de Maan)!

Vervolgens blies GICHI-MANIDOO in Dibik-giizis de kracht van het Licht, en ook kreeg ze als taak ‘s nachts over de Schildpad-Aarde en al haar kinderen te waken… Het was vooral in Dibik-giizis dat de kwaliteit van gichi-gizhewaadiziwin zich manifesteerde, meer nog dan in welk hemellichaam of wat voor wezen dan ook…  

DE GEBOORTE VAN HET LEVEN OP AARDE

Vervolgens besloot GICHI-MANIDOO het rugschild van Mikinaakominis, de Schildpad-Aarde, bewoonbaar te maken. Flora en Fauna (inclusief vogels, insecten en vissen) werden geschapen en, uiteindelijk, de eerste mensensoort…

Toch miste er nog iets…de eerste mensen bestonden slechts uit geest, zonder lichaam maar ook zonder gezond verstand en een geweten en ze functioneerden daarom niet naar behoren…om eerlijk te zijn, misdroegen ze zich behoorlijk tegenover elkaar en de overige levensvormen die hen omringden…grote rampen speelden zich af op Schildpadeiland, wat uiteindelijk resulteerde in epidemieën en massale sterfte onder de bewoners van de Schildpad-Aarde. GICHI-MANIDOO, die inzag dat zijn experiment was mislukt, veroorzaakte een grote zondvloed om de Schildpad-Aarde te reinigen. Alle mensen en de meeste landdieren verdronken, en alleen sommige waterdieren en een paar hoge bomen overleefden. Maar GICHI-MANIDOO kreeg spijt, en besloot dat de geplaagde planeet een tweede kans verdiende. Hierop werd een vrouwelijke geest die op de Nacht-Zon leefde, naar de Schildpad-Aarde gestuurd. Haar naam was Giizhigookwe ("Lucht-Vrouw"). Maar voordat ze afdaalde baarde ze een tweeling, die – oppervlakkig gezien – uit het niets ontstonden. Wat deze mensensoort anders maakte was dat ze niet alleen uit geest bestonden, maar ook in het bezit waren van een lichaam, een ziel en een geweten! Eenmaal op Schildpad-Aarde vermenigvuldigde de tweeling zich en hun nakomelingen werden bekend als Anishinaabeg: “Zij Die Spontaan Geboren Zijn”. Giizhigookwe, die zag dat haar taak op de Schildpad-Aarde erop zat, keerde terug naar haar woonplaats op de Nacht-Zon, vanwaar ze nog altijd op afstand over het welzijn van haar kinderen op de Schildpad-Aarde waakt…

Zodra de Grote Natie van de Anishinaabeg aan de kusten van de Grote Zoute Zee in het Oosten waren geplaatst leek alles op de Schildpad-Aarde zijn plek gevonden te hebben, en alles leek afdoende gevuld en bezield te zijn met leven en de levenschenkende adem die we GICHI-MANIDOO noemen – die heilige levens-essentie die de Schepping schoonheid en harmonie en orde had gebracht…

DE GROTE WETTEN VAN DE NATUUR

Toen eenmaal GICHI-MANIDOO’s taak was vervuld traden Gichi-dibaakoniwewinan (“de Grote Wetten van de Natuur”) in werking. Deze wetten, die alle andere wetten inclusief die door mensen zijn gemaakt overstegen, verbonden alle levende entiteiten die een plaats hadden in de grote orde van Gichi-waawiyekamig – het “Grote Ronde Huis” of Universum. Ze reguleerden de seizoenen en alle bestaanspatronen, bestuurden de positie en bewegingen van de hemellichamen (planeten, sterren, sterrenstelsels) en de vier heilige substanties (rots, water, vuur en wind), controleerden en beschermden het ritme en de continuïteit van de cyclus van geboorte, groei, verval, en hergeboorte, en zorgden ervoor dat dit alles met elkaar samenleefde en samenwerkte.

En uiteindelijk, met de verwezenlijking van de droom die GITCHI-MANIDOO wordt genoemd, dat heilige visioen dat resulteerde in de vorming van de nieuwe kosmos en de Grote Wetten van de Natuur, werd het morele principe van MINO BIMAADIZIWIN geïntroduceerd; het leven van een goed, oprecht, en harmonieus leven met inachtneming van alle leven op aarde en van het welzijn van de generaties die na ons komen.

Giiwenh, aldus luidt het heilige verhaal van het ontstaan van de Zon en de Maan en de Aarde, en de morele plicht goed te zorgen voor alles wat ons omringt in het Grote Ronde Huis van de het Universum…


Zwarte Trouwringen The Sun, The Earth, and the Moon


DE RINGEN

Het ontwerp en de kleuren van de hierboven afgebeelde zwart-zirkonium trouwringenset, getiteld Gizhewaadiziwin (“Liefdevolle Genegenheid”), verwijzen naar het Heelal en de Spirit Nation die daar huist, aangevoerd door Omishoomisimaa Giizis en Nookomis Dibik-giizis (respectievelijk Grootvader Zon en Grootmoeder Maan). De Aarde draait om de Dag-Zon; wanneer de Dag-Zon slaapt, danst de Nacht-Zon rond de Aarde en schijnt haar zachte licht op haar oppervlak en alle wezens die zich daar ophouden. Alles wat leeft wordt met haar tedere vriendelijkheid doordrongen…  

Inlegwerk van draden van 14 karaats roodgoud, 14 karaats witgoud, en 18 karaats geelgoud vertegenwoordigen de maan en de zon en de aarde; deze zijn aangebracht door de techniek van klinken, oftewel het hameren van gouddraad in ronde uitsparingen in beide ringschenen.

> Bezoek de webshop om details te bekijken van de trouwringen-set.


*Gaa-biboonikaan, letterlijk “Hij Die de Winter Brengt”, is een constellatie die in de Westerse wereld “Orion” wordt genoemd.

ZhaawanArt trouwringen & sieraden uit Amsterdam

Voor het bezichtigen van trouwringen: omgeving NIJMEGEN. 
Uitsluitend op afspraak!

Kamer van Koophandel:
La Mesa Verde 02057482

Contact:
Mob. (0031) (0)6-83679919 (Nederland)

email-adres

Google maps 1
Google maps 2
Google maps 3

SOCIAL MEDIA & BLOGS:

Facebook
Twitter
Blog 1
Blog 2
Blog 3
Blog 4

Volg ZhaawanArt trouwringen nu ook via sociale media:

Zhaawano's Engelstalige facebook pagina toont een overzicht van trouwsieradenDe edelsmid twittert geregeld over zijn nieuwste trouwringen ontwerpen!Blogspot behandelt de diverse thema's achter Zhaawano's trouwringen designs

Klik hier voor ons AVG-Privacy Statement 

OVERIGE BLOGAFLEVERINGEN: 

Wanneer de Hartbessenmaan Spreekt

BLOG UPDATE NOTIFICATIE

Meld je aan voor blog updates door "blog" in te vullen onder het kopje "gewenst product" en je naam en e-mail adres in te vullen. De gegevens die je invult worden als strikt vertrouwelijk behandeld.

Unieke Trouwringen blog bannerUnieke Trouwringen blog banner